• CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

Per lluitar per la nostra emancipació

Cada any disminueix el nombre de joves que ens independitzem i hi ha un retard constant del moment d’abandonar la llar familiar. Això no és només perquè les rendes de lloguer s’hagin disparat de nou, sinó també per les condicions laborals que patim el col·lectiu jove, traduïdes en l’alta taxa d’atur, precarietat laboral i temporalitat dels contractes signats. Segons les dades, menys del 58% de les persones entre 16 i 29 anys estan emancipades i el 25’7% es troba en risc de pobresa o exclusió social. En l’actualitat una persona jove que estigui treballant hauria de dedicar el 85’4% del seu salari unicament a pagar la mensualitat del lloguer. Hem de donar-li la volta a aquestes dades i aconseguir que cap jove s’hagi de endeutar per emancipar-se!

Sita Aguilera, Coordinadora de l’Àrea de Comunicació

 

Per les treballadores i treballadors de països on sortir a manifestar-se els pot suposar la presó

  • Per als que han mort per defensar els drets de les treballadores i treballadors.
  • Per les treballadores i treballadors de països que sortir a manifestar-se l’1 de maig els pot suposar la presó i, fins i tot, la mort.
  • Per defensar els drets futurs del meu fill perquè tingui un treball digne.
  • Per la igualtat salarial i de drets de totes les treballadores i treballadors.
  • Perquè la força de les treballadores i treballadors són els carrers.

Pepe Montesinos, President del comitè d’empresa Artyplan

Tots els motius aquí: www.tenimmotius.org

Per tota la feina feta i tota la que encara ens queda

Per totes aquelles persones silenciades pel poder de l’estat, per totes les persones que es troben desemparades i necessiten suport, per aconseguir una veritable democràcia on al centre trobem les persones i no pas les empreses, per a totes les treballadores precàries que necessitem un impuls per seguir endavant, per tota la feina feta i tota la que encara ens queda. Per tot això i més… suport incondicional a totes elles.

Visca el treballador i visca l’orgull de classe!

Roger Ruiz, treballador precari i alumne en practiques

 

Per destruir la precarietat

Perquè ja n’hi ha prou que no parin de vulnerar els nostres drets  i a més ens exigeixin un ventall de deures molt més amplis dels que ens venen marcats per l’estatut de les treballadores. La classe social del precariat ja existeix! Som treballadores pobres! Cal que ens apoderem i lluitem col·lectivament per defensar-nos, ja que sense nosaltres, les empreses no són res!

Pilar Duran, treballadora autònoma

Per poder construir un futur

Gairebé el 90% de contractes que firmem les joves són temporals. D’aquest 90, aproximadament la meitat tenen una duració de menys d’un mes. No ens deixen planificar la nostra vida a llarg termini, perquè ens fan viure dins una inestabilitat laboral que no ens permet pensar en projectes que durin més que uns pocs dies. Això no és normal!

Cristina Domènech, Secretària d’Organització

 

PER ACABAR AMB LES ELEVADES TAXES DE SOBREQUALIFICACIÓ

La taxa de sobrequalificació no deixa de créixer notablement entre la població jove. S’ha de fer quelcom per acabar amb el desajust entre educació i ocupació, ja que avui dia l’accés als estudis superiors no suposa una garantia de treballar en la professió desitjada. Hem de posar-hi solució, si no les joves seguiran marxant a altres països buscant un projecte de vida digne.

Marina López, militant d’Avalot

Per derogar la reforma laboral

A empreses amb representació sindical s’han iniciat moltes demandes que han arribat a tombar algunes de les reformes del govern del PP amb sentències del Tribunal Suprem. La més greu però és l’atemptat contra el model de negociació col·lectiva en establir la prevalença dels convenis d’empresa per sobre els convenis sectorials i la limitació a un any de vigència dels convenis, que s’ha traduït en un desequilibri de força entre les treballadores i les empreses.

Miki Pérez, delegat sindical d’Iberia

PER DISMINUIR DE VERITAT L’ATUR JUVENIL

Perquè l’atur juvenil està gairebé al 40%. Considerem que aquestes xifres no són acceptables, ja que si ve és cert que ens manca experiència quan iniciem la nostra vida laboral, també som joves preparades i que en poc temps podem aprendre les tasques que se’ns demanen en el nostre lloc de treball.

Cristina Domènech, Secretària d’Organització