• PRECARIETAT JUVENIL

PER ACABAR AMB LES ELEVADES TAXES DE SOBREQUALIFICACIÓ

La taxa de sobrequalificació no deixa de créixer notablement entre la població jove. S’ha de fer quelcom per acabar amb el desajust entre educació i ocupació, ja que avui dia l’accés als estudis superiors no suposa una garantia de treballar en la professió desitjada. Hem de posar-hi solució, si no les joves seguiran marxant a altres països buscant un projecte de vida digne.

Marina López, militant d’Avalot

Bookmark the permalink.

Comments are closed