Per derogar la reforma laboral

A empreses amb representació sindical s’han iniciat moltes demandes que han arribat a tombar algunes de les reformes del govern del PP amb sentències del Tribunal Suprem. La més greu però és l’atemptat contra el model de negociació col·lectiva en establir la prevalença dels convenis d’empresa per sobre els convenis sectorials i la limitació a un any de vigència dels convenis, que s’ha traduït en un desequilibri de força entre les treballadores i les empreses.

Miki Pérez, delegat sindical d’Iberia

Bookmark the permalink.

Comments are closed