Per les condicions laborals de la població jove

Prou contractació temporal entre les joves! Prou jornades parcials! Les dades constaten que dels 1.318.916 contractes signats per joves al llarg del 2017, el 88,75% eren temporals essent només l’11,25% de caràcter indefinit.

Marina López, militant d’Avalot

Bookmark the permalink.

Comments are closed