• CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

Per lluitar per la nostra emancipació

Cada any disminueix el nombre de joves que ens independitzem i hi ha un retard constant del moment d’abandonar la llar familiar. Això no és només perquè les rendes de lloguer s’hagin disparat de nou, sinó també per les condicions laborals que patim el col·lectiu jove, traduïdes en l’alta taxa d’atur, precarietat laboral i temporalitat dels contractes signats. Segons les dades, menys del 58% de les persones entre 16 i 29 anys estan emancipades i el 25’7% es troba en risc de pobresa o exclusió social. En l’actualitat una persona jove que estigui treballant hauria de dedicar el 85’4% del seu salari unicament a pagar la mensualitat del lloguer. Hem de donar-li la volta a aquestes dades i aconseguir que cap jove s’hagi de endeutar per emancipar-se!

Sita Aguilera, Coordinadora de l’Àrea de Comunicació

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed