Per destruir la precarietat

Perquè ja n’hi ha prou que no parin de vulnerar els nostres drets  i a més ens exigeixin un ventall de deures molt més amplis dels que ens venen marcats per l’estatut de les treballadores. La classe social del precariat ja existeix! Som treballadores pobres! Cal que ens apoderem i lluitem col·lectivament per defensar-nos, ja que sense nosaltres, les empreses no són res!

Pilar Duran, treballadora autònoma

Per poder construir un futur

Gairebé el 90% de contractes que firmem les joves són temporals. D’aquest 90, aproximadament la meitat tenen una duració de menys d’un mes. No ens deixen planificar la nostra vida a llarg termini, perquè ens fan viure dins una inestabilitat laboral que no ens permet pensar en projectes que durin més que uns pocs dies. Això no és normal!

Cristina Domènech, Secretària d’Organització

 

PER ACABAR AMB LES ELEVADES TAXES DE SOBREQUALIFICACIÓ

La taxa de sobrequalificació no deixa de créixer notablement entre la població jove. S’ha de fer quelcom per acabar amb el desajust entre educació i ocupació, ja que avui dia l’accés als estudis superiors no suposa una garantia de treballar en la professió desitjada. Hem de posar-hi solució, si no les joves seguiran marxant a altres països buscant un projecte de vida digne.

Marina López, militant d’Avalot

Per derogar la reforma laboral

A empreses amb representació sindical s’han iniciat moltes demandes que han arribat a tombar algunes de les reformes del govern del PP amb sentències del Tribunal Suprem. La més greu però és l’atemptat contra el model de negociació col·lectiva en establir la prevalença dels convenis d’empresa per sobre els convenis sectorials i la limitació a un any de vigència dels convenis, que s’ha traduït en un desequilibri de força entre les treballadores i les empreses.

Miki Pérez, delegat sindical d’Iberia

PER DISMINUIR DE VERITAT L’ATUR JUVENIL

Perquè l’atur juvenil està gairebé al 40%. Considerem que aquestes xifres no són acceptables, ja que si ve és cert que ens manca experiència quan iniciem la nostra vida laboral, també som joves preparades i que en poc temps podem aprendre les tasques que se’ns demanen en el nostre lloc de treball.

Cristina Domènech, Secretària d’Organització

 

Perquè tinc Orgull de classe treballadora

  • Perquè es un dia de festa i reivindicació pels curreles.
  • Perquè després del discurs del nostre secretari general podem anar amb els compis de la meva empresa i d´altres empreses a fer una botifarrada popular a la plaça de la UGT.
  • Perquè mola sortir a manifestar-se, em posa…
  • Perquè si tenim un dia per reivindicar al calendari anual, vol dir que encara queda molt per denunciar i per lluitar.
  • Perquè tinc Orgull de classe treballadora.

David Papiol, Secretari de Mobilitzacions i Agitació de la UGT de Catalunya

Contractes de pràctiques, becaries… fins quan?

Batxillerat, Cicles formatius, universitat, postgrau, màsters… Hem estudiat tot el que ens van dir que “havíem” de fer si volíem una bona feina. I què és el que ens trobem? Precarietat, temporalitat i requisits inassolibles. L’entrada al mercat laboral de feines qualificades és un constant camí d’obstacles i ens resignem a escollir entre precarietat o l’exili per aconseguir un treball digne.

Sandra Concha, militant d’Avalot

Perquè cada dia s’amplia més la bretxa social entre pobres i rics

  • Perquè després de lluitar més de quaranta anys per unes condicions laborals dignes,  no vull veure els meus fills treballant en precari.
  • Perquè els drets laborals estan retrocedint de manera escandalosa.
  • Perquè cada dia s’amplia més la bretxa social entre pobres i rics.
  • Perquè torna la impunitat social que volen els poderosos.
  • Perquè s’està modificant la legalitat a favor dels qui tenen més poder.

Rosa Mª Puig-serra, Departament de Cultura

Per posar fi a la precarietat i l’abús del mercat de treball que pateixen les joves autònomes

Avui podem parlar de què un 2% del col·lectiu de treballadores autònomes a Catalunya, són joves menors de 25 anys, això suposa prop d’11.000 joves autònomes, de les quals el 60% no arriba a tenir uns ingressos superiors a l’SMI.

Perquè no ens podem deixar portar per la “bombolla emprenedora”, tampoc pel moviment de la “nova economia” que la majoria de les vegades “emprenem per necessitat” i acabem sent “falses autònomes”, la joguina de les empreses.

Això no ens pot dur a perdre els nostres drets, no podem deixar que ens restin la nostra acció protectora, ni que deslaboralitzin les relacions laborals.

En tot cas, sí a les treballadores autònomes autèntiques! I per un treball digne i amb garanties.

Sandra Zapatero, Presidenta CTAC-Autònoms UGT